Stretnutie s doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., MBA

Podujatia 19.02.2018
KIWANIS CLUB KOŠICE na svojom stretnutí dňa 19.2.2018 privítal doc. Ing. Petra Blišťana, PhD., MBA -  riaditeľa Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavnou tému prednášky bola prezentácia Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, ktorý „je vedecko–pedagogickým pracoviskom zabezpečujúcim odborné predmety prehlbujúce teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia pre plnenie úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, stavebníctva a širokých požiadaviek priemyselnej praxe s primárnou orientáciou na špecifické požiadavky ťažobného priemyslu“. Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu hosťovi za besedu, ktorá nám okrem už spomínaných tém pootvorila dvere poznaniu zaujímavých vedeckých disciplín ako sú geológia, geodézia, geoinformatika a ich prínos pre náš každodenný život.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...