PROGRAM KLUBU

Prázdny
Prázdny

KIWANIS ROK 2018 - 2019

27.9.2018
Odovzdanie funkcie prezidenta a členov prezídia KCBA
Schválenie plánu práce 2018-2019, Platba členského 2018-2019
Vernisáž výstavy Kiwanis bábik v Bibiane

28.-30.09.2018
Školenie klubov Distriktu ČR a SR a odovzdanie funkcií vedenia distriktu

08.10.2018
Dražba Kiwanis bábik,
Hotel Radisson Blu Carlton

25.10.2018
Stretnutie s hosťom: Rudolf Schuster, bývalý prezident SR

22.11.2018
Stretnutie s hosťom: Ivan Bella, slovenský kozmonaut

06.12.2018
Mikuláš v detskom Kardiocentre BA Kramáre
Mikuláš v ZŠ s MŠ pri FN Nitra

24.01.2019
Stretnutie členov KCBA

28.02.2019
Stretnutie členov KCBA

28.03.2018
Bowlingkový turnaj vo Veselí nad Moravou

12.04.2019
Konvent divízie Morava vo Veselí nad Moravou

25.04.2019
Stretnutie členov KCBA

25.04.2019
Konvent divízie Slovensko v Prešove

27.04.2019
Konvent divízie Česká republika v Příbrami

23.05.2019
Golf a grilovanie v Golf Club Carpatia

10.-12.05.2019
XVIII. Konvent distriktu ČR a SR v Žiline

01.06.2019
MDD na Detskej chirurgii v BA Kramáre

27.06.2019
Stretnutie členov KCBA
Výstava Kiwanis bábik Fakultná nemocnica Nitra

26.09.2019
Odovzdanie funkcie prezidenta a členov prezídia KCBA

KIWANIS ROK 2016 - 2017

september 2016

29.9.2016

Odovzdanie funkcie prezidenta a ostatných členov prezídia KCBA
Schválenie plánu práce 2016-2017
 

30.9. – 2.10.16  Stretnutie českých a slovenských Kiwanis klubov v Ostrave, príprava na
obdobie 2016-2017, odovzdanie funkcie guvernéra distriktu CZ/SK

 

 

 

október 2016

 

27.10.2016

Príprava výstavy a dražby Kiwanis bábik (Tvrdoň, Potrok, Privrel, Lőrincz)
Platba členského 2016-2017 (Tvrdoň)

 

 

november 2016

9.11.2016

Výstava a dražba Kiwanis bábik
 

24.11.2016 Beseda so spisovateľom, básnikom, textárom Kamilom Peterajom (Lőrincz)

 

 

december 2016

6.12.2016

Mikuláš v Detskom kardiocentre (E. Schwarcz, J. Privrel)

Mikuláš na Bielej skale (Balog, Potrok)


 

 

január 2017

26.1.2017

Beseda s pánom Martinom Bútorom    , poradcom prezidenta SR, bývalým veľvyslancom SR v USA (Lőrincz)

 

 

február 2017

23.2.2017

Beseda s pánom Vladom Pánikom, meteorológom na bratislavskom letisku   (Tvrdoň)

 

 

marec 2017

10.3.2017

Bowlingový turnaj vo Veselí nad Moravou
 

30.3.2017

Beseda s hokejovou legendou Jozefom Golonkom (Lőrincz)
 

 

 

 

apríl 2017

20.4.2017

Slovenský konvent Kiwanis v Košiciach / Bratislave
 

27.4.2017

Kniha – najlepší priateľ človeka - aj v budúcnosti ? 
hosťom Juraja Hegera bude prezident Združenia kníhkupcov a vydavateľov SR Daniel Kolár

 

 

 

máj 2017

26-28.5.2017

CZ-SK konvent v Roudnici nad Labem
 

25.5.2017

Golf & Grilovanie – popoludnie v Golf Club Carpatia (Lendel)
 

 

 

 


jún 2017

1.6.2017

MDD v Detskom kardiocentre (E.Schwarcz, J.Privrel)

MDD na Bielej skale (Balog, Tvrdoň)

29.6.2017

Konsolidácia členskej základne KCBA – návrhy všetkých členov KCBA na nových členov

 

 

 

september 2017

28.9.2017

Odovzdávanie funkcie prezidenta a ostatných členov prezídia KCBA

Schválenie plánu práce 2017-2018

   

 

 

 

KIWANIS ROK 2017 - 2018

 

28.9.2017
Odovzdanie funkcie prezidenta a ostatných členov prezídia KCBA.
Schválenie plánu práce 2017-2018

29.9.2017
Stretnutie českých a slovenských Kiwanis klubov v Brne, príprava na obdobie 2017-2018, odovzdanie funkcie guvernéra distriktu CZ/SK

26.10.2017
Prípravy výstavy a dražby Kiwanis bábik
Platba členského 2017-2018

27.10.2017
10. výročie založenia KC Slovácko, Veselí nad Moravou. Návšteva oblasti Rudava - bobry v CHKO Záhorie

16.11.2017
Výstava a dražba Kiwanis bábik


23.11.2017
Beseda s pánom Jozefom Golonkom, hokejovou legendou

6.12.2017
Mikuláš v Detskom kardiocentre BA Kramáre
Mikuláš na Detskej chirurgii BA Kramáre

25.1.2018
Beseda s pánom Martinom Kellenbergerom, výtvarníkom

22.2.2018
Beseda s pánom Kamilom Peterajom, spisovateľom, básnikom, textárom

9.3.2018
Bowlingový turnaj vo Veselí nad Moravou

22.3.2018
Beseda s pánom Vladimírom Pánikom, meteorológom na bratislavskom letisku

19.4. - 20.4.2018
Konvent Divízie Slovensko v Košiciach


26.4.2018
„Kniha - najlepší priateľ človeka - aj v budúcnosti?“ - hosťom Juraja Hegera bude prezident Združenia kníhkupcov a vydavateľov SR Daniel Kolár

18.5. - 20.5.2018
XVII. Konvent Distriktu ČR a SR - Poprad

25.5.- 28.5.2018
LI. európsky konvent - KI-EF - Baveno - Taliansko

24.5.2018
Golf & Grilovanie - popoludnie v Golf Club Carpatia

1.6.2017
MDD v Detskom kardiocentre E. Schwarcz
MDD na Detskej chirurgii v BA Kramáre

28.6.2018
Naším hosťom bude pán Rudolf Schuster, bývalý prezident Slovenskej republiky

28.9.2018
Odovzdávanie funkcie prezidenta a ostatných členov prezídia KCBA.
Schválenie plánu práce 2018-2019.

KIWANIS ROK 2020 - 2021
 

Október 2020

1.10.2020 Schválenie plánu práce 2020-2021

Odovzdanie funkcie prezidenta a členov prezídia KCBA

Platba členského 2020-2021

 

Október 2020

29.10.2020 Stretnutie s hosťom: Ivan Bella, prvý a posledný slovenský kozmonaut

resp. alternatíva podľa COVID situácie

 

November 2020

2.11.2020 Vernisáž výstavy „Kiwanis bábiky pomáhajú 2020“, BIBIANA, resp. alternatíva podľa COVID situácie

23.11.2020 Dražba Kiwanis bábik, Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava, resp. alternatíva podľa COVID situácie

 

December 2020

6.12.2020 Mikuláš v Detskom kardiocentre BA Kramáre

Mikuláš v ZŠsMŠ pri FN Nitra / Alternatívna podľa COVID situácie

resp. alternatíva podľa COVID situácie

 

Január 2021

28.1.2021 Stretnutie s hosťom: Rudolf Schuster, bývalý prezident SR

resp. alternatíva podľa COVID situácie

 

Február 2021

12.2.2021 Bowlingový turnaj o Veselí nad Moravou

resp. alternatíva podľa COVID situácie

25.2.2021 Stretnutie s hosťom: MUDr. Šagát z detskej kardiochirurgie

resp. alternatíva podľa COVID situácie


 

Apríl 2021

16.4.2021 Slovenský konvent v Bratislave

resp. alternatíva podľa COVID situácie

29.4.2021 Voľba prezídia KCBA na obdobie 2021/2022, aktualizácia plánu práce

resp. alternatíva podľa COVID situácie

 

Máj 2021

14. – 16.5. CZ/SK konvent v KE

resp. alternatíva podľa COVID situácie

27.5.2021 Golf a grilovačka v Golf Club Carpatia

resp. alternatíva podľa COVID situácie

 

Jún 2021

1.6.2021 MDD v Detskom kardiocentre BA Kramáre a vo ZŠsMŠ pri FN Nitra

resp. alternatíva podľa COVID situácie

24.6.2021 Výstava Kiwanis bábik Fakultná nemocnica Nitra

resp. alternatíva podľa COVID situácie

 

September 2021

23.9.2021 Odovzdanie funkcie prezidenta a členov prezídia KCBA

resp. alternatíva podľa COVID situácie

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...