KIWANIS BÁBIKA

pomáha pri komunikácii medzi lekárom a malým pacientom a vďaka nej deti prekonávajú strach z nemocnice.
 

» čítaj viac 

PROJEKT ELIMINATE

sa usiluje obmedziť výskyt prenatálneho a neonatálneho tetanu v krajinách s nedostatočnou zdravotníckou starostlivosťou, v ktorých môžu byť deti infikované počas narodenia.
 

» čítaj viac
 

 

O Kiwanis-e
¯¯¯¯¯¯

PREDSTAVUJEME KIWANIS

Kiwanis je medzinárodná organizácia, ktorá pôsobí vo viac než 80 krajinách na celom svete. Presadzuje a podporuje rovnoprávnosť, spravodlivosť, toleranciu a spoluprácu na verejnoprospešných, humanitárnych a dobročinných akciách, v ktorých presadzuje svoje poslanie "Slúžiť deťom sveta".  

HISTÓRIA

Prvé Kiwanis kluby, pánske, vznikli v Brně a v Košiciach v roku 1990, v Prostějove v roku 1993. Kiwanis klub Košice tak patrí k najstarším KC v ČR a SR, predtým v bývalej Československej federatívnej republike. Viac...

KDE PÔSOBÍ?

Od roku 1915, kedy bol tento pôvodne pánsky prestížny klub založený, sa myšlienka dobrovoľnej pomoci znevýhodneným, a najmä deťom rozšírila do viac než 80-tich krajín, spájajúc 240 000 členov na celom svete. 

AKÉ SÚ PRIORITY?

Poslaním Kiwanisu je pomôcť deťom, zlepšiť kvalitu ich života a vyčariť úsmev na ich tvári. Významnú úlohu zohráva taktiež pri formovaní hodnôt budúcich generácií a ich spôsobu myslenia.  

DIVÍZIA SLOVENSKO

Divízia Slovensko je súčasťou Kiwanis Distriktu Česká republika a Slovenská republika (www.kiwanis.cz). Prvý slovenský klub bol založený v roku 1990 v Košiciach. Odvtedy vznikli ďalšie tri kluby v Bratislave, Poprade a Prešove, vďaka ktorým už vyše dve desaťročia vyše 70 členov pravidelne pomáha deťom v núdzi.

DISTRIKT ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Divízia Slovensko je súčasťou Kiwanis Distriktu Česká republika a Slovenská republika (www.kiwanis.cz).

"Serving the children of the world."