PROJEKTY

KIWANIS BÁBIKA
                 

Projekt Kiwanis Bábika (KiBa) beží v klube Kiwanis Club Košice od roku 2006. Prvé Kiwanis Bábiky  – prvých 200 kusov sme na odporučenie Güntera Gassera dostali od Gustava Meyera z rakúskeho Kiwanis Clubu Spittal, ktorý má na Slovensku výrobňu spacích vakov, paplónov, posteľných matracov a pod. 

Potom sme rozbehli vlastnú aktivitu pri zhotovovaní Kiwanis Bábik. Rôzne slovenské podniky zareagovali na  naše žiadosti a dostali sme od nich zdarma potrebnú náplň a látky. Samotné šitie sme organizovali na  viacerých miestach – v domovoch dôchodcov a na stredných textilných, odevných a dievčenských školách. Od  roku 2009 nám Kiwanis Bábiky šijú v chránených dielňach, ktoré dodávajú aj potrebný materiál. Kiwanis Club  im platí euro za kus a takýmto spôsobom podporujeme aj touto cestou zamestnanosť hendikepovaných spoluobčanov.

Kiwanis Club Košice zabezpečuje aj výrobu a dodávku Kiwanis Bábik pre Kiwanis Club Bratislava a Kiwanis  Club Prešov. Od začiatku tohto projektu sme vyrobili alebo dali vyrobiť cca 5 000 kusov pre Kiwanis Club  Košice, 1 500 kusov pre Kiwanis Club Bratislava a 1 000 kusov pre Kiwanis Club Prešov.Kiwanis Club Košice zásobuje farbičkami a Kiwanis Bábikami pravidelne Krajskú Detskú Fakultnú nemocnicu (KDFN) Košice, kde ich personál dáva novoprijatým malým pacientom, aby si ich mohli podľa svojich predstáv a pocitov vymaľovať.

CHRÁNENÉ DIELNE
KiBa


Kiwanis Bábiky dávame aj do materskej škôlky, kde sú deti, ktoré potrebujú špeciálnu bezlepkovú diétu. Roky sme dodávali Kiwanis Bábiky spolu s knižkami a     školskými pomôckami aj do Detskej ozdravovne Biela Skala. Od minulého roku túto „štafetu“ prevzal Kiwanis Club Bratislava. Na jedno z klubových stretnutí         sme pozvali prednostu, primárov a lekárov z KDFN, ako aj učiteľky z materskej škôlky, aby členom Kiwanis Club Košice poskytli spätnú väzbu o úspešnosti a         potrebnosti projektu Kiwanis Bábik. Bolo to veľmi emocionálne stretnutie a utvrdilo našich členov v potrebe pokračovania projektu. Kiwanis Club Bratislava dodáva Kiwanis Bábiky okrem už spomínanej Detskej ozdravovne Biela Skala aj pre bratislavské detské kardiocentrum.

Bratislavský klub úspešne zorganizoval už tretíý ročník výstavy a následnej aukcie Kiwanis Bábik v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA ( www.bibiana.sk).  Kiwanis Bábiky vymaľovali významní umelci a výtvarníci zo Slovenska, Čiech, (A. Born, J. Saudek) ale aj z iných krajín a svetadielov. Výťažok z aukcie sa používa na ďalší rozvoj projektu Kiwanis Bábika. Kiwanis Club Prešov dodáva Kiwanis Bábiky do detskej nemocnice v Prešove a Bardejove. Kiwanis Club Poprad začal s projektom pred piatimimi rokmi a Kiwanis Bábiky pre nich šijú (približne 100 kusov ročne) v dennom stacionári Nádej v Poprade, ktorý finančne sponzorujú. Kiwanis Bábiky potom dodávajú detskému oddeleniu do nemocnice v Poprade a najnovšie aj v Kežmarku a Starej Ľubovni.  

KIWANIS BÁBIKY POMÁHAJÚ 2014
KIWANIS BÁBIKY POMÁHAJÚ 2014

KIWANIS KOŠICE PODPORUJE CENTRUM PRE DETI
A RODINY V OHROZENÍ DORKA
                 

Centrum DORKA so sídlom na Hemerkovej ul. 28 v Košiciach, je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok. Pracuje so širšou rodinou a komplexne rieši jej sociálnu situáciu. Zároveň pomáha deťom, u ktorých bol ohrozený ich vývin a zdravie a museli byť vyňaté z biologickej rodiny.

Projekt je najväčším spoločným projektom Nadácie DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosti Úsmev ako dar a bol realizovaný zo súkromných zdrojov darcov. Je od samého začiatku v roku 2005 intenzívne podporovaný klubom KIWANIS Košice, ktorého člen Jozef Ondáš je aj predsedom Správnej rady DORKY
a aj jej zriaďovateľa - Nadácie DeDo.

Centrum DORKA pozostáva zo Zariadenia núdzového bývania, ktoré poskytuje pomoc týraným ženám, osamelému rodičovi, alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, príp. nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, z Domova na pol ceste, ktoré poskytuje služby pre mladých dospelých po ukončení pobytu v ústavnej starostlivosti a umožňuje a pomáha im s im s integráciou do riadneho života, z Útulku, ktorý poskytuje služby najmä mladým dospelým, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie a z Krízového strediska s dvoma časťami – internú a sieť profesionálnych rodín, ktoré poskytuje útočisko pre deti dočasne vyňaté z rodín v prípadoch ich vážneho ohrozenia. Centrum DORKA je v súčasnosti zaradené do sociálnej siete KSK a MPSVaR.  
 

Viac sa možno dozvedieť na www.centrumdorka.sk

VZÁCNA NÁVŠTEVA
Zrekonštruovaný objekt Centra pre deti a rodiny v ohrození DORKA

ELIMINATE
                

Projektom Eliminate sa usiluje Kiwanis International spoločne s UNICEF obmedziť výskyt tetanu matiek a novorodencov v krajinách s nedostatočnou zdravotníckou starostlivosťou, v ktorých môžu byť deti infikované počas narodenia.

Aby sa podarilo eliminovať výskyt tetanu u matiek a novorodencov, je nevyhnutné chrániť viac ako 100 miliónov žien a ich budúcich detí. To znamená výšku nákladov približne vo výške 240 miliónov dolárov. Ostáva ešte získať 110 miliónov dolárov. Cieľom projektu Eliminate je získať túto čiastku do roka 2015. Pritom jednu matku a jej novorodenca môže od tejto strašnej choroby uchrániť priemerne 1,80 dolára. To znamená, že po získaní cieľovej čiastky dokážeme zachrániť až 61 miliónov matiek a ich detí!!!

Cieľom košického klubu je do konca projektu v roku 2014, kedy Kiwanis oslávi svoju storočnicu, dosiahnuť titul "Model Club", čo znamená prispieť do projektu celkovo      18 000,- dolármi.

Doteraz boli piati naši členovia ocenení Zellerovou medailou za príspevky 1250,- USD do projektu a deviati Hixsonovou medailou za príspevky vo výške 800,- USD do projektu. Aj celý distrikt Kiwanis ČR a SR sa zaviazal k 100%-nej účasti v projekte.

ZELLEROVE MEDAILY

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...