PROGRAM KLUBU

KIWANIS ROK 2017 - 2018
 

4.9.2017
Úvodné stretnutie klubovej sezóny 2017/2018

18.9.2017
Stretnutie s hosťom: Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec

29.9-30.9.2017                                                                                                                                                                                
Účasť na chartrovaní KC Brno City                                                                             

9.10.2017
Slávnostné otvorenie KIWANIS roka 2017/2018 - odovzdávanie funkcii členom klubu

23.10.2017
Výjazdové stretnutie, prezentácia nového národného plemena poľovníckych psov - Tatranský Durič

6.11.2017
Stretnutie s hosťom: Jozef Maliňák - zakladajúci člen KCK

20.11.2017
Stretnutie s hosťom: Dušan Bakoš - predseda správnej rady Nadácie M.R.Štefánika

4.12.2017
Mikulášsky večierok

6.12.2017
Mikulášsky program pre deti v DFN KE

18.12.2017
Stretnutie s hosťom: Vladimír Ledecký - starosta obce Spišský Hrhov

8.1.2018
Stretnutie s hosťom: Juraj Probala - tréner basketbalového klubu Young Angels Košice

22.1.2018
Stretnutie s hosťom: Peter Svoboda - fotograf

5.2.2018
Stretnutie s hosťom: Miroslav Kelemen - Emeritný rektor Akadémie ozbrojených síl gen.M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

19.2.2018
Stretnutie s hosťom: Pavol Šajgalík - predseda SAV

5.3.2018
Stretnutie s hosťom: Jozef Jarkovsky - rozhlasový komentátor

19.3.2018
Stretnutie s hosťom: Ján Magura - predseda aeroklubu Košice

9.4.2018
Stretnutie s hosťom: Peter Bliščan - Riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov TU BERG

19.4. - 20.4.2018
Konvent Divízie Slovensko v Košiciach

23.4.2018
Stretnutie s hosťom: Tomáš Malatinský. Minister hospodárstva SR v rokoch 2012 - 2014

7.5.2018
Stretnutie s hosťom: Juraj Kukura - riaditeľ divadla ASTORKA

21.5.2018
Stretnutie s hosťom: Peter Kocák - výtvarník

18.5. - 20.5.2018
XVII. Konvent distriktu ČR a SR - Poprad

25.5.- 28.5.2018
LI. európsky konvent - KI-EF - Baveno - Taliansko

1.6.2018
Kiwanis Deň Detí v areáli Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach

4.6.2018
Stretnutie s hosťom Vladyka Milan Chautur - košický eparcha

17.6.2018
Stretnutie s hosťom: prof. Juraj Sinay prezident Zväzu automobilového priemyslu SR

KIWANIS ROK 2015 - 2016
 

Dátum: 7.9.2015
Názov akcie: Privítanie po prázdninách, Organizačné otázky,
Zodpovední: M. Antal, E. Szattler


Dátum: 21.9.2015
Názov akcie: Začiatok funkčného obdobia - Slávnostné zasadnutie (odovzdanie funkcií, Návrh programu 2015-2016)
Zodpovedný: L. Vojčík

Dátum: 5.10.2015                                                                                                                                                                                
Názov akcie: Fotovoltika a obnoviteľné zdroje energie - prezentácia                                                                              
Zodpovedný: P. Haľko


Dátum: 19.10.2015
Názov akcie: Stretnutie s košickým maliarom Attilom Duncsákom 
Zodpovedný: E. Szattler
 

Dátum: 2.11.2015
Názov akcie: Stretnutie s rektorom Univerzity P. J. Šafárika Košice prof. Sovákom 
Zodpovedný: L. Vojčík


Dátum: 11.11.2015
Názov akcie: Dražba Kiwanis bábik (Bratislava)
Zodpovedný: M. Lorincz, Kiwanis club Bratislava 


Dátum: 12.11.2015
Názov akcie: 100 rokov Kiwanisu (Poprad) za účasti P. Hamela (výstava jeho obrazov a koncert)
Zodpovedný: Ladislav Hrivko, guvernér divízie Kiwanis Slovensko


Dátum: 16.11.2015
Názov akcie: Stretnutie s členkami Soroptimist klubu Košice
Zodpovedný: L. Vojčík
 

Dátum: 30.11.2015
Názov akcie: Stretnutie so Zdenkom Trebuľom, predsedom KSK - Súčasnosť a vízia budúcnosti nášho regiónu, výzvy, príležitosti
Zodpovedný: L. Vojčík


Dátum: 7.12.2015
Názov akcie: Mikulášske stretnutie s deťmi
Zodpovední: D. Šebo, E. Szattler

 

Dátum: 21.12.2015
Názov akcie: Predvianočná návšteva DORKY - Centra pre obnovu rodiny a pomoc deťom v kríze, úspechy, problémy
Zodpovedný: J. Ondáš

Dátum: december 2015
Názov akcie: Vianočný koncert v Konzervatóriu na Timonovej ul., večera v LeColonial
Zodpovedný: L. Vojčík
 

Dátum: 4.1.2016
Názov akcie: Stretnutie s trénerom futbalovej reprezentácie Slovenska J. Kozákom
Zodpovedný:  L. Vojčík

Dátum: 18.1.2016
Názov akcie: Stretnutie s diplomatom a sociológom M. Bútorom
Zodpovedný: L. Vojčík
 

Dátum: 1.2.2015
Názov akcie: Stretnutie s podnikateľom a konateľom Ryba Košice s.r.o. pánom J. Gimom
Zodpovedný: K. Balog

Dátum: 15.2.2016
Názov akcie: Prednáška - Bezpečnosť v IT
Zodpovedný: O. Nemčík


Dátum: 7.3.2016
Názov akcie: Stretnutie so zástupcami spoločenských klubov v Košiciach
Zodpovedný: L. Vojčík


Dátum: 21.3.2016
Názov akcie: Stretnutie so zástupcami spoločnosti U.S. Steel Košice
Zodpovedný: K. Balog


Dátum: apríl 2016
Názov akcie: Konvent Divízie Slovensko (Poprad)
Zodpovedný: L. Hrivko (Kiwanis Poprad)

Dátum: 2.4.2016   
Názov akcie: Kiwanis One Day v Oáze - celodenná dobrovoľnícka charitatívna akcia členov klubu
Zodpovední: L. Vojčík, E. Szattler


Dátum: 18.4.2016
Názov akcie: Návšteva firmy vyrábajúcej lietajúce stroje v Prešove a stretnutie s D. Tomkom
Zodpovedný: K. Balog

 

Dátum: 2.5.2016
Názov akcie: Stretnutie s riaditeľom CEKE n.o. (bývalá EHMK 2013 n.o.) pánom Michalom Hladkým
Zodpovedný: L. Vojčík

 

Dátum: 16.5.2016
Názov akcie: Charitatívny Galavečer a Slávnostné stretnutie k 25. výročiu chartrovania Kiwanis klubu Košice
Zodpovední: L. Vojčík, E. Szattler                                                                                                                                                                           
 

Dátum: 14.5.2016
Názov akcie: X. ročník Kiwanis Cup v tenise – Tenisový areál Malá Ida 
Zodpovední: I. Onuška, M. Antal, J. Ondáš
 

Dátum: máj 2016
Názov akcie: Konvent Distriktu ČR-SR, Praha
Zodpovední: Š. Neuschlová, L. Vojčík za KCKE


Dátum: 6.6.2016
Názov akcie: Stretnutie so zástupcami Mesta Košice                                                                                                      
Zodpovedný:  L. Vojčík                                                                                                                                                                          

Dátum: jún 2016
Názov akcie: Konvent KI-EF (Rakúsko)
Zodpovední: Š. Neuschlová, L. Vojčík za KCKE

 

Dátum: jún 2016                                                                                                                                                                                    
Názov akcie: Kiwanis Invitational - Golfový turnaj                                                                                                                                      
Zodpovední:  J. Takáč, L. Vojčík


Dátum: jún 2016
Názov akcie: Predprázdninové posedenie s rodinami (Lesné)
Zodpovedný: J. Jevčák

KIWANIS ROK 2018 - 2019
 

03.09.2018
Úvodné stretnutie klubovej sezóny 2018/2019
Hotel Yasmin Košice

17.09.2018
Prednáška na tému GDPR s Matúšom Čopíkom a Oliverom Nemčíkom,
Hotel Yasmin Košice

01.10.2018
Slávnostné otvorenie KIWANIS roka 2018/2019
Odovzdanie funkcie prezidenta a členov prezídia KCK

15.10.2018
Stretnutie s hosťom: Pavol Hvizdoš riaditeľ Ústavu materiálného výskumu SAV,
Hotel Yasmin Košice

05.11.2018
Stretnutie s hosťom: Ondrej Kandráč slovenský huslista, frontman skupiny Kandráčovci, spevák, folklórista moderátor a umelecký režisér
Hotel Yasmin Košice

18.11.2018
Benefičná dražba umeleckých diel GES Club Košice, Hotel Yasmin Košice

04.12.2018
Mikulášsky večierok,
Hotel Yasmin Košice

06.12.2018
Mikulášsky program pre deti v DFN Košice

17.12.2018
Stretnutie s hosťom: Peter Svoboda krajinársky, horský a športový fotograf z Košíc
Hotel Yasmin Košice

18.12.2018
Vianočný koncert sláčikového orchestra Musica Iuvenalis

07.01.2019
Úvodné stretnutie kalendárneho roka 2019,
Hotel Yasmin Košice

21.01.2019
Stretnutie s hosťom: Peter Krcho prednosta Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN
Hotel Yasmin Košice

04.02.2019
Stretnutie s hosťom: Juraj Kukura - Riaditeľ divadla Aréna,
Hotel Yasmin Košice

18.02.2019
Stretnutie s hosťom: Peter Kocák - akademický maliar a grafik,
Hotel Yasmin Košice

04.03.2019
Stretnutie s hosťom: Peter Bellás - Prezident oficiálneho„Supportet club“ fanklubu FC Barcelona na Slovensku,
Hotel Yasmin Košice

18.03.2019
Stretnutie s hosťom: Peter Šajgalík - slovenský materiálový vedec, predseda SAV,
Hotel Yasmin Košice

01.04.2019
Stretnutie s hosťom: Stanislav Szabo - Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach,
Hotel Yasmin Košice

12.04.2019
Konvent divízie Morava vo Veselí nad Moravou

23.04.2019
Zasadnutie členskej schôdze,
Hotel Yasmin Košice

25.04.2019
Konvent divízie Slovensko v Prešove

27.04.2019
Konvent divízie Česká republika v Příbrami

06.05.2019
Stretnutie s hosťom: prof. Pavol Miškovský Technologický a inovačný park TIP-UPJŠ
Hotel Yasmin Košice

20.05.2019
Stretnutie s hosťom: Ľudovít Želinský prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie LF UPJŠ Košice
Hotel Yasmin Košice

10.-12.05.2019
XVIII. Konvent distriktu ČR a SR v Žiline

01.06.2019
Kiwanis Deň detí v areáli DFN Košice,
DFN Košice

03.06.2019
Stretnutie s hosťom: RNDr. Jaroslav Antoš jadrový fyzik, Ústav experimentálnej fyziky, Košice Člen medzinárodného ved. týmu oceneného Nobelovou cenou

14.-15.06.2019
Ukončenie Klubovej sezóny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...