KIWANIS CLUB
BRATISLAVA

Distrikt Česká republika a Slovenská republika,
K 13500, K 59, registrovaný 28.04.1991

VEDENIE KLUBU

Erik Schwarcz

Prezident

Ivo Kovačič

Budúci prezident

Andrej Lendel

Viceprezident

Marián Potrok

Minulý prezident

Patrik Schwarcz

Tajomník

Peter Tvrdoň

Pokladník

Peter Čiernik

Kontrolór

Maroš Herda

Prezident

Vanda Martišková

Budúci prezident

Erik Schwarcz

Guvernér

Leo Vojčík

guvernér distriktu

Patrik Schwarcz

Tajomník

Peter Tvrdoň

Pokladník

Peter Čiernik

Kontrolór

Marián Potrok

Prezident

Erik Schwarcz

Budúci prezident

Ivo Kovačič

Viceprezident

Juraj Privrel

Minulý prezident

Michal Lőrincz

Tajomník

Peter Tvrdoň

Pokladník

Peter Čiernik

Kontrolór

Juraj Privrel

Prezident

Marián Potrok

Budúci prezident 

Erik Schwarcz

Viceprezident

Ivo Kovačič

Minulý prezident

Michal Lőrincz

Tajomník

Peter Tvrdoň

Pokladník

Peter Čiernik

Kontrolór

Ivo Kovačič

Prezident

Juraj Privrel

Budúci prezident

Maroš Herda

Viceprezident

Erik Schwarcz

Minulý prezident

Michal Lőrincz

Tajomník

Peter Tvrdoň

Pokladník

Peter Čiernik

Kontrolór

Erik Schwarcz

Prezident

Juraj Privrel

Viceprezident

Emil Bartko

Minulý prezident

Michal Lőrincz

Tajomník

Peter Tvrdoň

Pokladník

Postal address:

KIWANIS CLUB BRATISLAVA 
Bajkalská 5/A
831 03 Bratislava 
Slovak Republic 

Zasadnutia:

Podľa programu

Spravidla posledný štvrtok v mesiaci 
19:00 hod.