Stretnutie s Ondrejom Kandráčom


KIWANIS CLUB KOŠICE na svojom stretnutí dňa 05.11.2018 privítal vzácneho hosťa populárneho slovenského huslistu, primáša, speváka, folkloristu, moderátora a umeleckého režiséra Ondreja Kandráča.

Témou stretnutia bola beseda s hosťom na tému rastúcej popularity folklórnej a etnohudby v spoločnosti. Pre všetkých našich členov bolo rozprávanie nášho hosťa mimoriadne zaujímavé a pútavé, zaujalo nás pútavé rozprávanie o jeho hudobných začiatkoch, jeho pôsobení v Slovenskom rozhlase, vzťahu k hudbe ako aj jeho vzťah k Rusínskej kultúre.